مصافحه در خشک

محمود روزی پنج‌شنبه 14 اردیبهشت 1396 @ 16:18 چاپ

مصافحه :جست و جوی حال همدیگر نیز مثل خیلی از مطالب دیگر از روستایی به روستای دیگر متفاوت است و در روستای ما دردو بخش خلاصه میشود

1- مصافحه معمولی:دو نفر که بعد از مدتها دوری از همدیگر بهم میرسند -بدینصورت ار وضعیت هم آگاه میشوند.

اولی                                                             دومی

سلام                                                             علیک و سلام

حال شما خوبه                                                بد نییم

سالم و درباخ ایی                                                    نیم نفسه دارم                                                   

قهرو غصه ای که نموخوری                                  خدا نکنه -نه الحمدلله

زورو قوت داری                                                قوت ایمو باشه

تاریکه دوری خو مکنی                                      روشنایی شما کم نشه

صفای شما -تاریکای شما                                                 صفای نور از شما

 چراغ روشه -چشم شما روشه                                          قلب ما روشه-چشم همه عالم روشه

کم غم بار تر بی                                             غم بار کمی نیه

خوش(بهار-تابستو-زمستو)بی                            خوش از  دیدار شما باشه

 

 

2- مصافحه سوگوارانه: در زمانی است که یکی از دو طرف یکی از عزیزانش را از دست داده است.

علاوه بر موارد فوق جمله های ذیل بین دو نفر ردو بدل میشود.

اولی

 چند یاد مکنی به ایوم(در صورت از دست دادن یکی از نزدیکان نفر دوم)

دومی

تا زنده باشم-گر یاد نکنم بی وفایم


دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.