X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فامیل های خشکی در خشک

محمود روزی جمعه 15 اردیبهشت 1396 @ 22:57 چاپ

پیش درآمدی در باره فامیلها در روستای خشک:هیچکس بدرستی نمیداند که اینهمه فامیل چگونه و از کجا وبر چه اساسی در این مکان جمع شده اند.عده ای خودشان را شیرازی میدانند وبعضی معتقدند که از بیرجند کوچیده اند وعده ای گویند که پدرانشان از ایله و تایباد به اینجا آمده اند.اما آنچه که برای ما قابل توجه است تعدد فامیلهای متنوع و جوراجور است و شاخص های که با خود حمل میکنند در باره مشخصه ها براحتی نمیشود کلام زد.آنها حامل فاکتورهای همچون :دانشی بودن-اجتماعی-تجارت- سیاستی-خجالتی-پررویی-باحوصله- بیحوصله صبور -عجول-شاداب- غمگین-لاابالی-جدی و غیره هستند.اما خصلت مشترک مردمی که در اینجا جمع شده اند بی تعارف صمیمیت- همدلی-همیار-دانش پرور و اجتماعی بودن آنهاست.

همانطوریکه میدانیم قبل از یک قرن اخیر هر نفری با وصل شدن به نام اجدادش شناخته میشد. مثلا به من باید میگفتند محمود محمد نوروز نجف یعنی محمود پسر محمد پسر نوروز پسر نجف .وفامیل به شکل امروزی وجود نداشت تا اینکه جامعه ما همگام با جامعه ایرانی متحول میشود و اداره ثبت احوال جهت فامیل سازی به روستاها میروند.و ظاهرا روال بدینشکل بوده که مامور سجل ساز از بزرگ فامیل سئوالاتی میکند و بزرگ فامیل براساس اتفاق سخن میگفته است -مامور تیزبین سجل ساز بر اساس گفته فرد یک فامیل برای بزرگ فامیل وضع میکرده است. مثالی میاورم :مامور سجل ساز از پدر پدر بزرگم سئوال میکند که تو چگونه روزگار میگذرانی؟ایشان فرموده اند .خداوند روزی مارا حواله میکند وما هم زندگی میکنیم-در این گفتگو براساس کارکرد آنها میتوان چندین فامیل برای طایفه ما متصور شد 1-روزی 2-خدایی3-حواله یاحواله ای4-روزگار یا روزگاری5-زنده یا زندگانی و غیره.

  در این راستا عده ای نگاه مامور سجل ساز را جالب ندانسته و دست به تعویض فامیل پدری خودشان زده اند که بیشتر آنها از حق خود بدرستی استفاده کرده اند.

 

 

آ

اکبری(دو طایفه غیر وابسته)-اسماعیلی-افروزی-اعتمادی- آریانا- اندامی- امیری(دو طایفه غیر وابسته) -ایزدنیا- امیر پور- افشار نیا -ادامه دارد.

ب

برگی-(دو طایفه غیر وابسته)-بصیرنژاد -بصیرت پور بصیرزاده-برزگری- براتی- بیل زن-بذرافشان- ببری-  بیابانی بیوه- بیکی- بانی- بارکش- -باخدا -باهوش -ادامه دارد.

پ

پورخشک-پاک- پریجو-پری صبری- پدرام پیره -پیرخشک -پردل -ادامه دارد

ت

ترابی-تمیزی- تالی -تنهایی -توانا -تابنده- ادامه دارد

ث

ج

جواهری-جمعه خشک(دو طایفه غیر وابسته)-جانی-(دو طایفه غیر وابسته)جوان(دو طایفه غیر وابسته)-جانگداز- جوی-جویداد - جلالی پور- جلیلی پور  - جاورسی -جهانی -جهانبخش -جهانزاده - جوانفکر- جگری- -ادامه دارد

چ

چوپان(دو طایفه غیر وابسته)-چرمی- چوبی-چوبدار-  -ادامه دارد

ح

 حاضری- حاتمی - حیدری - ادامه دارد

خ

خاکی-خرمی-  خاوری- خشکی -خشکی نژاد- خسروانی-خماری- خاصه -  -خوشی -خوشبخت -خوشمرام- خوشدل- خوشرفتار - -خانی -خرابی -ادامه دارد

د

دری-داوودی-دادی- دلداری- دهگرد-  -دلخواه  - دهی خشک-درخشی -درختی- دلکش -دوستی  -ادامه دارد

ذ

ر

رحمانی-روزی - رخشانی مقدم - رنگی -راستگو -رادی -رضایی - -ادامه دارد

ز

زرین دست-زرینکوب-زارع- زیدی -زارع پور - ادامه دارد

س

سبزیان

ش

شرمی-شهابی-شادی-شاخی -شفیعی -شبانی -شبگرد -شکربار -شیری -ادامه دارد

ص

 صحرایی -صادقی -صحراگرد - ادامه دارد

ض

ضیایی-

ط

طوبی

ظ

ع

عباسی- عبدی(دو طایفه غیر وابسته) -عبداللهی--عظمی-عظیمی(دو طایفه غیر وابسته)-عیدی- علفی -عارفزاده -عارف نسب - علیدوست -علیزاده - - ادامه دارد

غ

غلامی -غمین - غمگین -- ادامه دارد

ف

فدایی-فیروزی- فروردین-(دو طایفه غیر وابسته)- فتحی زاده-  فتوحی-فرخی - فکوری - فاخته-ادامه دارد

ق

قلی پور(دو طایفه غیر وابسته)--قلی زاده - قنبری- قربانی- (دو طایفه غیر وابسته)-قادریفر - قاسمی -ادامه دارد

ک

کنارجو- کماچی- کمانچی-کهنه کار - کوچکقد -کیانوش - -ادامه دارد

گ

گله دار- گندمی -ادامه دارد

ل

 لاکی - لطفی- ادامه دارد

م

معتمد- معتمدی -مصباحی --  مهرابی- میرابی- محمدی-(دو طایفه غیر وابسته)مشمول- مرادی(سه طایفه غیر وابسته)- مرتضوی -مددی - مقیدی - میری- (دو طایفه غیر وابسته)-مزدور -معینیان -مویدیان - مردانه -مشکی -مجیدی- (دو طایفه غیر وابسته) -مهدویان- مالکی-ادامه دارد

ن

ناصری-نادی- نوروزی-(سه طایفه غیر وابسته)- نیایی-نمازی-نمدی-نگاری-نصرتی-نداف-نیاری- نیازی -نیکوییان -نیک بین - نظری --ادامه دارد

و

وحیدنیا- وکیلی- ادامه دارد

ه

ی

یکه -یعقوبی --ادامه دارد


برچسب‌ها: فامیل، روستا
دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.