خشک تر و تازه

آوردگاه سخن در لهجه خشکی

1-ور بوم خو مشوم دو کار مه کرده مشه هم یار خو ره مینوم هم کشمو نگه دشته مشه.

2-جنگ سر خد آشتی سر خرمن.

3-ده ره اوو ببره دل مه ره خو.

4-آتشو کو به اندازه که صاحب خونه لوچ نندازه.

5-بیماری به خروار میه و به مثقال مره.

6- درد کسو مخ در دیوار.

7-توو داروم توو شوو داروم هرچه مدی اشتوو داروم.

8-چغندر کلو ته توره یه.

9-فلانی زنده باشه کو در بزناباد به.

10-یک سوزه به خود یک جوالدوز به مردم.

11-از کوشدوز لخات

12-بز گر از گله دور

13-اوو ره ور خد کرده  برق ور ناکرد

14-از خلا اوو شیرین

15-خر از همه خرتر اوو خوردنی از همه بالاتر


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.