X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

چالش سنت های دیرین خشک

محمود روزی دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 @ 17:08 چاپ

یک سری عادت هایی در بین ما وجود دارد ودر زمان های مختلف فراز و فرودهای زیادی نیز  داشته است و با این که کمتر کسی آنرا تایید می کند اما این عادت به ظاهر زننده و نکوهش شده هرگز از طرف هیچ شخص یا نهادی مورد آسیب شناسی  جدی قرار نگرفته است.

تا دهه 40 ازدواجهای صورت گرفته  گاهی  الگویی از عشق های فرهاد و شیرین و یا لیلی و مجنون  و زمانی با جبر وگاهی هم بر رسم روزگاران  صورت می گرفته است. 
  
اگرچه به گواه تاریخ  خودمان ،در زمانی که خان سالاری در جامعه ما  حاکم بود،کمتر دختر و پسری  بودند که به دلخواه خودشان ازدواج کردند. واین سنگ بنایی شد برای شکل گیری آن مشکلی که در پی آن هستیم.
ازدواج پروازی:
در زمانی که دختر و پسری  عاشق همدیگر می شوند و والدین هریک از دختر و پسر  به هر دلیلی با این ازدواج مخالفت می ورزند ،این دلایل امکان دارد علت طبقاتی از نوع مالی و فرهنگی باشد یا با تشخیص خانواده طرفین  ،مناسب همدیگر نباشند.در اینجا بارها مشاهده شده که پسر یا حتی دختر تصمیم به خودکشی گرفته اند ،اما با این وجود والدین مخالفت خودشان را ادامه میدهند و معتقدند که خدا یکیست و حرف آنها هم یکی .
بنابر این دختر و پسر  عاشق و شیفته  و کشته و مرده همدیگر  نیز به خیال فتح تمام آرزوها،تصمیم می گیرند که با همدیگر و بدون رخصت والدین، فرار را بر قرار ترجیح دهند.
اغلب این فرارها با واسط هایی که بنوعی منفعتی دارند ،صورت می گیرد و این دو گل نو شکفته اما ماجراجو در خا نه همسایه یا در ده واگر کمی متمول باشند به شهرهای دیگر می روند. و با چند شبانه روز مخفی شدن و آب از آسیاب افتادن و با خواندن یا زمزمه کردن و یا احیانا نخواندن صیعه مبالغه ،به عقد همدیگر ،شرعا و عرفا در می آیند. اگر چه من به این عادت،ازدواج پروازی گفته ام اما در ده بنام دختر دزدی معروف است.
شاخص های این ازدواج به شرح ذیل است:
1-دختر و پسر شیفته همدیگرند.
2-خانواده طرفین مخالف متعصب این وصلت هستند.
3-این دو عاشق و معشوق نزدیک به یقین به بلوغ یا به کمال نرسیده اند.
4-این دو از وضعیت مالی متوسط هم برخوردار نیستند.
5- این ازدواج با تمام  بظاهر غیر معقول بودن یا غیر متعارف آن کمتر منجر به جدایی شده است.
6-بیشتر این زوجها فرصت کمی برای ادامه تحصیل پیدا می کنند.
7-این زوجها ،خود به مخالفین سر سخت این روش درآمده ورفت وآمدهای فرزندان بخصوص  دخترانشان را با ْGPS کنترل می کنند.این جریان زنجیر وار ادامه دارد.
دختران ما ،دختران آریایی، و از نسل به آفریدند و اصالت آنها  حکایت از وفاداری،مهربان بودن،خویشتن دار،واز همه مهمتر خردمندی و پارسایی است.آنها را دریابیم.ش

دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.