خشک تر و تازه

گویش های محلی وسخن های کهن خشک

این مجموعه یکی از مهمترین برنامه های ما برای آشنایی نسل جوان جویای نام میباشد.در دهه 60 ما کلمات زیادی را جمع اوری کردیم ودر نمایشگاهای متعددی به نمایش در امد.اما متاسفانه  مفقود گردیده است و حرکت را از نو شروع کرده ایم لذا از کلیه بازدید کنندگان که دل در گرو فرهنگ نیاکان پاک دارند تمنا داریم که در گرداوری مجدد یاریمان نمایند.

در دنیای مجازی دیده میشود که عده ای از جوانان حتی آنهایی که در خشک متولد نشده اند سخن های کهن را جهت مسابقه به مشارکت میگذارند و این یعنی بدنبال اصالت گشتن است.بدنبال خود شدن و باز گشت به خویشتن و این موضوع مایه مباهات همه ماست و ثابت میشود که خشک همیشه تر و تازه است.

 

ادامه مطلب

قصاصی که پشت خشکی ها را لرزاند

 در اوج انزجار و کینه و نفرت میراث تاریخی خانوادگی از سخت ترین قوانین اسلامی  برای به دار کشیدن  انسانی گنه کار  بهره جستند تا شاید دمی بیاسایند،ارامش گیرند و به خیال خودشان انتقام خواهرشان را بگیرند،اما همه ما خوب می دانیم این گوره نخ سلوت شده ای است که سری دراز داشته وهوشمند ترین فرد توانایی سر راست  نمودن آن نشاید.

پیشینیان  قصاص دهندگان بابی را گشودند که  نسل های جوان آنها علی رغم شاید میل دلخواهشان امروز  امر خطیر عفو و  بخشش را بر نمی تابند و هیچ میانجی گری را  به خود راه نمی دهند که مبادا در وادی عطوفت و مهربانی گرفتار آیند.
با این قصاص کمر خشکی ها شکست و نگرانی برای تداوم این جریان بس عمیق و نا پیداست.

شلغم شوربایی در انتخابات شورایی روستای خشک

به حق حرفهای نشنیده،کارهایی در خشک  انجام می گیرد که در هیچ جای ایران سابقه ندارد،در نوروز امسال که مصادف بود با کاندیدا شدن مردم برای شورا ،انگار قطع الرجال شده بود ،برای دوا هم که شده بود یک نفر داوطلب شورا یافت نمی شد، و اگر روستایی شورا نداشته باشد به معنای آنست که آدمیزادی در ده زندگی نمی کند لذا هیچ بودجه و اعتباری برای ده در نظر گرفته نمی شود و به این منظور   بنده خدا دهیار محترم ریسمان و آسمان را با یکی از دوستان بنام ع-م بهم بافتند و  تمام سوراخ سنبه ها را گشتند تا افرادی را برای شورا پیدا نمایند,ابتدا به ساکن ،افراد را شناسایی سپس خواهش و التماس برای قبول کردن کاندیداتوری شورای اسلامی.
بنده های خدا همان اول می گفتند دست از ما بکشید ما را رد می کنند ،حالا زحمت آنموقع خجالت، دهیار محترم و دوستمان با اطمینان خاطر می گفتند شما خاطر جمع باشید بقیه اش با ما،قول داده شده که کسی مردود اعلام نشود.
تا این که موقع موعود فرا رسید و از 4 نفری که کشان کشان ثبت نام به عمل آمده بود به سلامتی همگی 3 نفرشان مردود اعلام شدند.حالا چرا؟ خدا می داند.زمانی که این داستان کاندید شدن دوستان را شنیدم ناخود آگاه به یاد  عزیز نسین نویسنده طنز پرداز معروف ترک افتادم که شبیه چنین مواردی چه جوشهایی که نمی زد.
هر نغمه که پیش آرند ما با هم در شویم              هر ساز که بنوازند مابا هم در سازیم

با خار خوش در آییم گر گل بدست ناید                  بر خاک ره نشینیم گر بوریا نباشد

هر کس بهر گروهی دارد امید چیزی                   ما را امید گاهی،غیر از خدا نباشد

پیشاپیش نوروز(1396 ) سال خروس بر هموطنان فرخنده باد


ایرانیان باستان هر سالی را بنام یک حیوان نام گذاری می کردند.ودر فرهنگ بیشتر ملل هر حیوانی نماد یک سری خلق و خوی خاصی است و خروس نماد وقت شناسی است  و حسارت و صراحت کلام  و البته معرف ستیزه جویی و جنگندگی و پرخاشگری نیز هست که شور بختانه امروزه در میان بیشتر مردم....


 

ادامه مطلب

5 فروردین روز همبستگی و محیط زیست

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم    فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

ایرانیان بطور عام و نیاکان ما بطور خاص خالق جشن ها و مراسم با شکوهی در دوران زندگیشان  بوده اند .
فلسفه بزرگداشت جشن ها:
 جشن به فرهنگ اوستایی به معنی ستایش و پرستش است و در قدیم برای مراسمی بکار می رفت که آیین های دینی را با سرور و شادمانی توامان سازند،به عبارت دیگر جشن یعنی ستایش و پرستش دینی همراه با سرور و شادمانی.
ایرانیان و ایزد پرستان به هر بهانه ای جشنی را خلق می کردند تا دمی را با شادمانی بگذزانند  زیرا معتقد بودند که شادی نیز رکنی از ایمان است.
 
ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>